Home

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Rhenen adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van Burgemeester en Wethouders over het Sociaal Domein.
Het Sociaal Domein gaat over Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen (Participatie), Jeugd Zorg, en Passend Onderwijs.

Het belang van de burgers van de gemeente Rhenen staat daarbij centraal, waarbij er speciaal aandacht is voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers.
De Adviesraad is daarom samengesteld uit burgers, die afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking van de gemeente Rhenen.