De Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een brede samenstelling. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een mengeling van ‘experts’ die kunnen onderhandelen, stukken lezen en schrijven, presenteren en uit mensen die nauw contact hebben met de werkvloer en de inwoners van de gemeente Rhenen en daardoor signalen kunnen opvangen.

Om goede contacten met de doelgroepen te waarborgen worden er klankbordgroepen gevormd van leden van deze doelgroepen.

Momenteel zijn er zes klankbordgroepen actief :

  • Jeugd ,
  • Klankbordgroep Chronisch Zieken en Gehandicapten,
  • Mensen met een verstandelijke beperking 
  • GGZ
  • Minima
  • Mantelzorgers en vrijwilligers

 

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis.