Samenstelling Adviesraad

 

 

Voorzitter Mirjam Groenendijk
Vice-voorzitter Sandra van den Berg
secretaris
Werk, inkomen en armoede Arie van der Staaij
Tineke Budding
Mensen met een verstandelijke beperking/mensen met een psychiatrische beperking Rudolf van Tilborg
Jeugd en Onderwijs Els Mulder
Tineke Budding
Kwetsbare ouderen en chronisch zieken Rudolf van Tilborg
Mensen met een migratie-achtergrond Arie Stuijt
Sandra van den Berg
Marieke Schouten
Participatie (breed) vacature
Toegankelijkheid (VN-verdrag) vacature
Gezondheidsbevordering vacature
Mensenhandelbeleid Sandra van den Berg