Vergaderdata

De vergaderingen zijn openbaar.

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Locatie: gemeentehuis, zaal 6/7

Vergaderdata 2020

  1. Woensdag 8 januari
  2. Woensdag 12 februari
  3. Maandag 9 maart
  4. Woensdag 8 april
  5. Woensdag 13 mei
  6. Woensdag 10 juni
  7. Woensdag 9 september
  8. Woensdag 14 oktober
  9. Woensdag 11 november
  10. Woensdag 9 december